หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
โทร : 09-3639-6611
นางน้ำอ้อย ขุนไชย
รองปลัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
โทร : 0-5620-4088
 
สำนักปลัด
 
นางสุมาลี ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-5620-4088
นายสราวุฒิ ทองวิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0-5620-4088
นางปาริฉัตร สุภามณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-5620-4088
นางกาญจน์ทิพ กรันทุกขะพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0-5620-4088
นางสาวปราวินีย์ โชติอินทรพงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0-5620-4088
นางสมหมาย เพ็งศิริ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 0-5620-4088
นางสาวนิธินันท์ ประเสริฐพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0-5620-4088
จ่าสิบเอกกิตติพงษ์ วินิจสร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0-5620-4088
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวอัจฉรา นาคะผิว
ครู คศ.2
โทร : 0-5620-4088
นางสาวสุกัญญา คุ้มประภัย
ครู คศ.2
โทร : 0-5620-4088
นางขวัญใจ วงค์ไชย
ครู คศ.2
โทร : 0-5620-4088
(-ว่าง-)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววิมลรัตน์ ชำนาญรักษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร : 0-5620-4088
(-ว่าง-)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนุสรา สีสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0-5620-4088
นายอำนาจ บัวเทศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0-5620-4088
นายพิเชษฐ น้อยจันทร์ลา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-5620-4088
นางสาวสมใจ แจ้งมณี
ภารโรง
โทร : 0-5620-4088
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-189-9999