หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 


นายอนันต์วัฒน์ รอดวินิจ
ปลัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว


นางน้ำอ้อย ขุนไชย
รองปลัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
 
 


นางสุมาลี ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสราวุฒิ ทองวิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางปาริฉัตร สุภามณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายอมฤต แย้มกมล
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสมหมาย เพ็งศิริ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางสาวอลิษา ประเสริฐพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าสิบเอกกิตติพงษ์ วินิจสร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน