หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 


นางน้ำอ้อย ขุนไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
โทร : 08-4951-2427


นางน้ำอ้อย ขุนไชย
รองปลัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
โทร : 08-4951-2427
 
สำนักปลัด
 


นางสุมาลี ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-1953-1689


นายสราวุฒิ ทองวิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-6216-8019


นางปาริฉัตร สุภามณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 08-4651-6772


นางกาญจน์ทิพ กรันทุกขะพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 09-8750-1429


นางสาวปราวินีย์ โชติอินทรพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 06-5495-0028


นางสมหมาย เพ็งศิริ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 08-9533-7725


นางสาวนิธินันท์ ประเสริฐพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 08-0651-5144


จ่าสิบเอกกิตติพงษ์ วินิจสร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 08-6375-8188


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวอัจฉรา นาคะผิว
ครู คศ.1
โทร : 08-8423-8556


นางสาวสุกัญญา คุ้มประภัย
ครู คศ.1
โทร : 08-4848-2044


นางขวัญใจ วงค์ไชย
ครู คศ.1
โทร : 09-5629-5369


นางสาวจรุญรัตน์ คำคม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร : 06-3998-4957


นางสาววิมลรัตน์ ชำนาญรักษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร : 08-8546-1546


นางสาวสุธาสินี สุริยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 09-5686-1913


นางสาวนุสรา สีสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 08-5268-3058


นายอำนาจ บัวเทศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 08-3166-8115


นายพิเชษฐ น้อยจันทร์ลา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 09-0690-0254


นางสาวสมใจ แจ้งมณี
ภารโรง
โทร : 08-5401-5683
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-189-9999