หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนันต์วัฒน์ รอดวินิจ
ปลัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
โทร : 08-5400-8223


นางน้ำอ้อย ขุนไชย
รองปลัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
โทร : 08-4951-2427
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุมาลี ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-1953-1689


นางสาวนันท์ธภัส มากรุง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-3225-5898


ว่าที่ร้อยตรีสมภพ สุทธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-1029-9696
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-204-088-9