หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนันต์วัฒน์ รอดวินิจ
ปลัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว


นางน้ำอ้อย ขุนไชย
รองปลัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุมาลี ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนันท์ธภัส มากรุง
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าที่ร้อยตรีสมภพ สุทธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 080-991-9999
หรือ 091-189-9999