หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว มีการดำรงชีวิตแบบ วิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในตำบลทุกคนก็ยังมีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คอยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
 
     
ประชากรของตำบลนิคมเขาบ่อแก้วส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ อิสลาม ตามลำดับ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว มีวัด จำนวน 5 แห่ง

วัดหนองไม้แดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดเขาบ่อแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดเขาสระนางสรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

วัดสระประทุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

วัดโป่งสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง
 
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
   
วัฒนธรรมประเพณีของชาวตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เป็นมรดกเก่าแก่ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีปรากฏชัดเจน วิถีชีวิตของชาวตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ได้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ที่น่าสนใจมีดังนี้

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ประเพณีสงกรานต์
 
         

ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-189-9999