หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 

งานการเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รับมอบหีบเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว [ 29 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
การเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง [ 29 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ส่งมอบอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับงานการเลือกตั้ง [ 29 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
อบรม กปน/รปภ รุ่นที่2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว [ 28 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว [ 28 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
อบรม กปน/รปภ รุ่นที่1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ภายในวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - 5 ธันวาคม 2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big DAY) [ 23 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 18 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว [ 22 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
อบรม โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข [ 20 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
[ 19 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
-งานการเลือกตั้งท้องถิ่น- [ 7 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-204-088-9