หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนี่ยมการต่ออายุใบอนุยาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุยาต พ.ศ.2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 168  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 158  
 
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 141  
 
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 20 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 156  
 
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรับมนตรี [ 25 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 143  
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.3 ว437 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 204  
 
การรับทราบและเห็นชอบแนวทางดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรับถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 23 เม.ย. 2550 ]  อ่าน : 151  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-189-9999