หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่องนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลือ่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565-2/2565) [ 1 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ประกาสผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 157  
 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 109  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 135  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 137  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการฯ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 131  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 131  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาสคระกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 101  
 
กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน) พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 10 การเลื่อนขั้นเงินเดือน) พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 102  
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 และครั้งที่ 7/2563 [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 95  
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 100  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-189-9999