หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ [ 14 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบงบการเงิน ของหน่วยงานภายใต้สังกัดฯ [ 12 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประปา รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการออกระงับเหตุอัคคีภัย [ 12 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ [ 12 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติฯ [ 9 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานอย่างไรให้ถูกต้องในด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การตรวจสอบพร้อมข้อบกพร่องของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบันทึกบัญชีประจำปี 2566 ด้วยโปรแกรม excel auto [ 2 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำฎีกา การบันทึกบันชี และการตรวจสอบงบการเงิน ของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กประปา รพสต. ด้วยโปรแกรม excel auto ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา [ 31 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบงบการเงิน ของหน่วยงานภายใต้สังกัดฯ [ 30 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 26 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้กรอบของระเบียบและหนังสือสั่งการ [ 24 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้าน กลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล [ 1 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 60  
 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการเดินงานงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและการบริหารงานสารบรรณ การเก็บรักษา การยืม การทำลายหนังสือราชการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ 19 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดฯ [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 225  
 
ขอสรุปรายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-189-9999