หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน เมษายน 2562 (ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561 (ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 5 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 141  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 121  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 5 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) [ 5 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
การร่วมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 13 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 148  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 77  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 10 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)