หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)   19 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม   19 ส.ค. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 3159 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562)   19 ส.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฆะมัง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยากำจัดลูกน้ำยุงลาย   19 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฆะมัง   ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาถอด,ย้ายเครื่องปรับอากาศ   19 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขากะลา   ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562    19 ส.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.พันลาน   ประชุมสภาองค์การบรืหารส่วนตำบลพันลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   19 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   กฎหมายน่ารู้ ตอน ยืมรถเพื่อนไปจำนำ ผิดฐานยักยอกทรัพย์   19 ส.ค. 2562 7
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 3162 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2562   19 ส.ค. 2562 10
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 3161 เรื่อง เผยแพร่สรุป องค์ความรู้หัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ”   19 ส.ค. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5052