หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ   3 ต.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ    3 ต.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน   2 ต.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ป่ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง แนวทางการลดใช้กระดาษภายในสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2562   2 ก.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว   2 ก.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศนครสวรรค์ เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดนครสวรรค์   25 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินงานด้านการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน   25 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   18 มิ.ย. 2562 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11