หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2562   2 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว   2 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศนครสวรรค์ เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดนครสวรรค์   25 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินงานด้านการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน   25 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   18 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563   21 พ.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   16 พ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   18 เม.ย. 2562 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบระบบไฟฟ้าในชุมชน ที่พักอาศัยและสถานที่ราชการเพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัย   28 มี.ค. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้มาขึ้นทะเบียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์   13 มี.ค. 2562 69
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12