หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 

 
เรื่อง โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว นำโดยนายคงศักดิ์ ฉัตรชัยรัตนเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ดำเนินโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว เพื่อ
     1. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว จากผู้แทนประชมคมท้องถิ่น จำนวน 6 คน (ครบวาระ)
     2. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้วจากผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 3 คน (ครบวาระ)
     3. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว จากผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 2 คน (ครบวาระ)
     4. พิจารณาขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยใช้หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในเขตพื้นที่ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เพื่อใช้ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     5. พิจารณาคัดเลือกโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2563) เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2563 เวลา 11.03 น. โดย คุณ อลิษา ประเสริฐพงษ์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/36

ลำดับภาพที่ 2/36

ลำดับภาพที่ 3/36

ลำดับภาพที่ 4/36

ลำดับภาพที่ 5/36

ลำดับภาพที่ 6/36

ลำดับภาพที่ 7/36

ลำดับภาพที่ 8/36

ลำดับภาพที่ 9/36

ลำดับภาพที่ 10/36

ลำดับภาพที่ 11/36

ลำดับภาพที่ 12/36

ลำดับภาพที่ 13/36

ลำดับภาพที่ 14/36

ลำดับภาพที่ 15/36

ลำดับภาพที่ 16/36

ลำดับภาพที่ 17/36

ลำดับภาพที่ 18/36

ลำดับภาพที่ 19/36

ลำดับภาพที่ 20/36

ลำดับภาพที่ 21/36

ลำดับภาพที่ 22/36

ลำดับภาพที่ 23/36

ลำดับภาพที่ 24/36

ลำดับภาพที่ 25/36

ลำดับภาพที่ 26/36

ลำดับภาพที่ 27/36

ลำดับภาพที่ 28/36

ลำดับภาพที่ 29/36

ลำดับภาพที่ 30/36

ลำดับภาพที่ 31/36

ลำดับภาพที่ 32/36

ลำดับภาพที่ 33/36

ลำดับภาพที่ 34/36

ลำดับภาพที่ 35/36

ลำดับภาพที่ 36/36
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 080-991-9999
หรือ 091-189-9999