หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 


นายชลอ ยสสมบัติ
ประธานสภา อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
 


นายมงคล เกิดอยู่
รองประธานสภาอบต.นิคมเขาบ่อแก้ว


นายอนันต์วัฒน์ รอดวินิจ
เลขานุการสภา อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
 
 


นายเอนก สุวพงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสาลี่ แช่มชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายทองหล่อ หอมหวล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายสมนึก ฤทธิ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายบรรจง องค์อภิวัฒนชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายมุกดาหาร รมยานนท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3