หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 


นายชลอ ยสสมบัติ
ประธานสภา อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
 


นายมงคล เกิดอยู่
รองประธานสภาอบต.นิคมเขาบ่อแก้ว


นายอนันต์วัฒน์ รอดวินิจ
เลขานุการสภา อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
 
 


นายเอนก สุวพงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสาลี่ แช่มชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายทองหล่อ หอมหวล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายสมนึก ฤทธิ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายบรรจง องค์อภิวัฒนชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายมุกดาหาร รมยานนท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายสุเทพ วงพินิต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายประทีป หัตถบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายบุญส่ง โมราราย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายชำนาญ สุ่มประดิษฐ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายบุญเลิศ ทับทิมศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายสมศักดิ์ แสงนพรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นางธนาภรณ์ อ้นโต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายประทีป มั่นศักดิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายสำโรง ศรีโมรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายทวี ยังเฟื่อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายผัด ทับทิมศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายละเอียด เข้มแข็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 080-991-9999
หรือ 091-189-9999