หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 


นายรับ ครุฑจันทร์
กำนันตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
 
 


นายวิมล ประทุมมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายนาวี บุญนก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายไพลวรรณ โกช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายสนั่น ใยโฉม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายประจักร รังผึ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายประเสริฐ อิ่มสมบัติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายนงค์ ใจฉ่ำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายสมพาร อินทรสูตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายรุ่งนิรันดร์ อยู่โพธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10


นายสุวัฒน์ โตม่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11


นายเจริญ อินชู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13


นางสาวศลิษา แก่นเขียว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14


นายวัชรพงษ์ พูลสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15


นายอุเทน พวงสมบัติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-204-088-9