หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 


นายรับ ครุฑจันทร์
กำนันตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
 
 


นายวิมล ประทุมมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายนาวี บุญนก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายมนูญ รักษาเป้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายไพลวรรณ โกช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายสนั่น ใยโฉม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายประจักร รังผึ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายประเสริฐ อิ่มสมบัติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายนงค์ ใจฉ่ำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายสมพาร อินทรสูตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายรุ่งนิรันดร์ อยู่โพธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10


นายสุวัฒน์ โตม่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11


นายเจริญ อินชู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13