หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท ๖๑๖๕ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวงผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]ซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมศาลพระภูมิเจ้าที่พร้อมย้ายฐานพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]จ้างจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓,๓๑๘ ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๐๐๕ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๕๑๐๙ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติค แยกหนองงูเหลือม - เขาสระนางสรง รหัสสายทาง นว.ถ.๖๓-๐๐๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5