หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค ตลาดวัวสายบน-แยกวังตามา รหัสสายทาง นว.ถ. ๖๓-๐๐๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาสนามชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโป่งสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเขาสระนางสรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อลำโพงเอนกประสงค์ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบเคลื่อนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อไมโครโพนไร้สาย แบบ ๔ ไมค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาเด็กเล็กวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ในพื้นที่ อบต.นิคมเขาบ่อแก้วทุกหมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทำนบ บ้านตลาดวัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเหล็ก จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2562 ]จ้างจัดทำป้าย โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำและพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสิรมอาชีพแก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๕๖ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7