หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านวังตามา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเนินแสมสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านเขาบ่อเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเขาสระนางสรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านบ่อใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านบ่อใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องมาตรวัดน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโป่งสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศสำนักงาน สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลรวมคะแนนการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-189-9999