หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลรวมคะแนนการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาอุปกรณ์สำหรับการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๓ - ๐๐๒ บ้านหนองไม้แดง - บ้านเขาถ้ำเพดาน หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๓-๐๒๐ บ้านห้วยตั้ง - ตำบลเขากะลา หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นว.ถ.๖๓-๐๑๔ บ้านหนองไม้แดง - บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างตามโครงการขุดลอกคลองขนุน หมู่ที่ ๖ บ้านเขาสระนางสรง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นว.ถ.๖๓-๐๑๔ บ้านหนองไม้แดง - บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นว.ถ.๖๓-๐๑๔ บ้านหนองไม้แดง - บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ตามโครงการขุดลอกคลองขนุน หมู่ที่ ๖ บ้านเขาสระนางสรง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ [ 8 ก.ย. 2564 ]ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๓ - ๐๐๒ บ้านหนองไม้แดง - บ้านเขาถ้ำเพดาน หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ [ 8 ก.ย. 2564 ]ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๓-๐๒๐ บ้านห้วยตั้ง - ตำบลเขากะลา หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ [ 7 ก.ย. 2564 ]ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นว.ถ.๖๓-๐๑๔ บ้านหนองไม้แดง - บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นว.ถ.๖๓-๐๑๔ บ้านหนองไม้แดง - บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ [ 3 ก.ย. 2564 ]ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๓-๐๒๐ บ้านห้วยตั้ง - ตำบลเขากะลา หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว-บ้านหนองไม้แดง รหัสสายทาง นว.ถ.๖๓-๐๐๑ หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อทอง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว-บ้านหนองไม้แดง รหัสสายทาง นว.ถ.๖๓-๐๐๑ หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อทอง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-204-088-9