หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำนักงานปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสระนางสรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงคลองน้ำโจน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]จ้างขุดร่องแนวน้ำไหล (เพื่อเป็นการรับมือปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่สระน้ำสาธารณะในฤดูฝนที่จะมาถึง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านตลาดวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผึงหมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกยางในยางรองขอบล้อ) จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวังตามา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงคลองน้ำโจน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระบัว - บ้านเขาเด็กเลี้ยงวัว รหัสสายทาง นว.ถ.๖๓ - ๐๑๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระบัว-บ้านเขาเด็กเลี้ยงวัว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเขาบ่อเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาสนามชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑๖ บ้านบ่อใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑๖ บ้านบ่อใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 080-991-9999
หรือ 091-189-9999