ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมเขาบ่อแก้ว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 24 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256283,514127,04528,78668,948164,069107,68265,70266,80487,75158,148--858,449
25612,30123,54626,33179,82279,39148,20040,50743,76377,75552,811107,067153,427734,921
ยอดยกมาตั้งแต่ 9 ก.พ. 2561 ถึง 31 ต.ค. 2560   1,677
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,595,047
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี