หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เดิมเป็นหมู่ที่ 11 ตำบลเนินมะกอก ได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นตำบลในปี 2491 โดยกระทรวงมหาดไทย ราษฎรผู้เข้ามาอยู่อาศัยแต่เดิมเป็นกรรมกรว่างงานในจังหวัดพระนคร-ธนบุรี (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) มาสร้างกระท่อมชั่วคราวรับจ้างทำไร่
ต่อมานานเข้ามีจำนวนประชากรมากขึ้นได้เริ่มลงหลักปักฐานปลูกบ้าน ทำไร่เอง ประกอบกับราษฎรภายในตำบล อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงอพยพเข้ามาจับจองที่ทำไร่เพิ่มมากขึ้น “นิคมกสิกร” จึงถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2479 โดยกองกรรมการ กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ต่อมาเมื่อ 1 มีนาคม 2484 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย จึงได้รับโอนกิจการนิคมกสิกรเขาบ่อแก้วมาดำเนินงานและมีประกาศพระราชกฤษฎีกายกเลิก “นิคมสร้างตนเองเขาบ่อแก้ว” ส่วนที่มาของคำว่า “เขาบ่อแก้ว” นั้น มีเรื่องเล่าลือต่อกันมาว่า มีชาวบ้านคนหนึ่งระบุว่ามีลูกแก้วสวยงามมากอยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง และได้ชวนเพื่อนบ้านจำนวนหนึ่งขึ้นไปขุดค้นหา จนกระทั่งพบลูกแก้วดังกล่าวถูกฝังอยู่ในร่องหิน ในขณะที่ทุกคนกำลังดีใจอยู่นั้น ร่องหินดังกล่าวได้แยกออกจากกันเป็นโพรงลึกพร้อมกับลูกแก้วได้หล่นลงไป และมีน้ำใสพุ่งออกมาจากโพรงหินจนเอาอะไรมาอุดก็ไม่อยู่ ชาวบ้านละแวกนั้นจึงเรียกกันว่า “น้ำบ่อแก้ว” และเรียกภูเขาลูกนั้นว่า “เขาบ่อแก้ว” ซึ่งปัจจุบันบ่อดังกล่าวก็ยังปรากฏอยู่ และชาวบ้านได้เทปูนทำปากบ่อใหม่
 
 
ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เป็น 1 ใน 11 ตำบลของ
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีทำเลพื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ ตามถนนทางหลวงหมายเลข 3327 สายพยุหะคีรี - ท่าตะโก ประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัด ตามถนนสายเอเชีย ประมาณ 42 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 118.878 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 74,298 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี  
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลนิคมเขาบ่อแก้วมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง และมีภูเขาเป็นบางส่วน
 
   
การเกษตร

ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่อ้อย ข้าวโพด มันสำประหลัง ถั่วลิสง
การปศุสัตว์

เลี้ยงวัว แพะ แกะ ไก่
 
 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,368 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,081 คน คิดเป็นร้อยละ 48.38

หญิง จำนวน 3,287 คน คิดเป็นร้อยละ 51.62
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,511 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 53.568 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   หนองไม้แดง 361 387 748 294  
2   บ่อทอง 172 196 368 117
  3   นิคมเขาบ่อแก้ว 230 292 522 318  
4   เขาบ่อเหล็ก 219 227 446 154
  5   วังตามา 110 135 245 92  
6   เขาสระนางสรง 283 288 571 282
  7   เขาถ้ำเพดาน 223 253 476 218  
8   เนินแสมสาร 158 183 341 153
  9   ห้วยตั้ง 156 151 307 135  
10   บ้านเขาเด็กเลี้ยงวัว 224 238 462 190
  11   ตลาดวัว 342 320 662 208  
12   โป่งสวรรค์ 116 117 233 82
  13   เขาสนามชัย 98 109 207 65  
14   น้ำพุ 125 129 254 58
  15   ทุ่งใหญ่พัฒนา 136 130 266 75  
16   บ่อใหม่ 128 132 260 70
    รวม 3,081 3,287 6,368 2,511
***ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2560 จากข้อมูลจากสำนักบริหารงานทะเบียนอำเภอพยุหะคีรี***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-189-9999