หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งฝสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การรายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน2562 [ 2 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกันยายน2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
การรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน2562 [ 2 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานงบประมาณแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 บ้านเขาสระนางสรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 109  
 
รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 133  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2546) [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท 2561 [ 16 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 080-991-9999
หรือ 091-189-9999