หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
การรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานงบประมาณแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 บ้านเขาสระนางสรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 107  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2546) [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท 2561 [ 16 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 19 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 080-991-9999
หรือ 091-189-9999