หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน2562 [ 2 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกันยายน2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
การรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน2562 [ 2 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานงบประมาณแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 บ้านเขาสระนางสรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 122  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2546) [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท 2561 [ 16 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 19 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 080-991-9999
หรือ 091-189-9999