หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
การรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานงบประมาณแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 บ้านเขาสระนางสรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 101  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2546) [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
สรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท 2561 [ 16 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)     2