องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์